Eko – warsztaty w skansenie

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza na eko-warsztaty pt. Tajemnice grafiki, które odbędą się w poniedziałek 16 maja
w skansenie – Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej w godz. 16:30- 19:00. Ilość miejsc ograniczona, zapisy w sekretariacie POPP pod numerem tel. 32 210 24 98 lub 517 067 500. Warsztaty przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od kl. V szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej). Informacja na stronie POPP
w Pszczynie – klik.