Z potrzeby serca

Przed Świętami Bożego Narodzenia w dniach  od 14 do 18 grudnia 2015 r.  tradycyjnie  już   organizujemy w naszej szkole zbiórkę słodyczy, nowej odzieży i przyborów szkolnych.  Z przyniesionych darów  zrobione zostaną świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących dzieci naszego zespołu. Doświadczenia lat ubiegłych świadczą o tym, że potrafimy  pomagać.

I ty możesz sprawić radość innym