Konkurs na „najpiękniejszy różaniec”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, na najpiękniejszy różaniec

    AWERTY             

 Cel konkursu  : rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej, rozwój talentów u dzieci, budzenie aktywności twórczej ,  wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielEnie się nimi z innymi.

Adresaci konkursu:  UCZNIOWIE KLAS I-VI

Termin: Prace należy składać do 16 października

Różańce wykonujemy z różnych materiałów ( dołączamy karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ).

Organizatorzy przewidują wystawę najpiękniejszych prac. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych