WYPRAWKA SZKOLNA 2015

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r . – „Wyprawka szkolna” informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w zakresie zakupu podręczników na przyszły rok szkolny. Pomoc ta dotyczy uczniów przyszłych klas trzecich, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 574 zł netto. W uzasadnionych przypadkach (określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej) pomoc ta może być udzielona mimo przekroczenia w/w kryterium dochodowego.

Ponadto możliwość ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy uczniów przyszłorocznych klas V i VI posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego. Wstępny termin składania wniosków został ustalony do dnia 07.09.2015 r.