Podpisywanie umów do przedszkola

Rodzice dzieci przyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2015/2016 proszeni są o podpisanie umowy cywilno – prawnej           z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku w dniach od 1 do 15 czerwca 2015 r. Umowę można podpisać w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00.

Brak podpisania w/w umowy wiąże się z rezygnacją z przedszkola.

Umowę można także pobrać ze strony – UMOWA CYWILNO-PRAWNA 2015