KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

„Ja też mogę być miłosierny”

jut

  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).

CELE KONKURSU: 

  • rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka
  • zachęta do podejmowania uczynków miłosierdzia
  • kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych;
  • rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności;
  • prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

REGULAMIN KONKURSU:

Wykonujemy pracę plastyczną na kartce z brystolu formatu A 4
z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, (kolaż, rysunek, malarstwo);
Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch grupach wiekowych
Klasy I-III I Klasy IV-VI
Termin składania prac do 30 kwietnia u p. Pyclik
Prace powinny być czytelnie opisane: imię, nazwisko, klasa