Konkurs fotograficzny ” Pejzaże dzikiej natury”

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Miejsko – Powiatową Bibliotekę Publiczną w Piasku. Celem konkursu jest promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych oraz popularyzacja dziedziny sztuki jaką jest fotografia.


Tematem Dla najlepszych prac przewidziano nagrody. Efektem konkursu będzie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć.

Warunki konkursu:

  • dostarczenie od 1 do 3 prac fotograficznych o maksymalnym rozmiarze 15×21 cm
  • dane autora (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon), oświadczenie, że prace są autorstwa uczestnika konkursu
  • oświadczenie autora – zgoda na nieodpłatne zamieszczanie i publikowanie swoich prac w wydawnictwach Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie i środkach masowego przekazu; 
  • zamknięcie konkursu 15 grudnia 2014 roku
  • prace można przynosić do Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasku lub do pani Katarzyny Bilek (nauczyciela przyrody)
  • inne informacje można uzyskać pod numerem 32-448-44-11