Jesteśmy „Szkołą w Ruchu”

szkola-w-ruchu-logoJesienią  2013 r. nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji MEN „Ćwiczyć każdy może”, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Nasze zadanie polegało na podjęciu i wykonywaniu rozmaitych działań na rzecz aktywności fizycznej w wyznaczonych obszarach: Ruch w szkole i Ruch poza szkołą.

Do marca 2014 r. realizowaliśmy i dokumentowaliśmy wybrane przez nas zadania propagujące aktywność fizyczną. Były to zajęcia edukacyjne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w szkole oraz aktywność z udziałem rodziny. Po zakończeniu naszych działań przesłaliśmy sprawozdanie oraz dokumentację z ich wykonania do Ministerstwa. Właśnie  nadeszła wiadomość, że nasza szkoła spełniła wymagane kryteria i otrzymaliśmy tytuł „Szkoły w Ruchu”!
Cieszymy się z tego tytułu, ponieważ jest on podsumowaniem naszych wieloletnich, codziennych, nie tylko okazjonalnych działań w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu w naszej szkole. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania tego tytułu.
W mojej szkole, w której pracuję już bardzo długo, każdy rok jest rokiem Szkoły w Ruchu, bez względu na ogłaszane akcje! Nasi uczniowie zawsze lubili i lubią ruch, chętnie i aktywnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego oraz w sportowych zajęciach pozalekcyjnych w szkole i poza nią. Zwolnienia lekarskie dotyczą tylko uzasadnionych przypadków, a świadomi rodzice również nie zwalniają dzieci z uczestnictwa w zajęciach bez powodu. Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele klas młodszych, wychowawcy świetlicy mają świadomość, jak ważną rolę spełnia ruch w życiu dziecka i ile daje mu radości. Dlatego swoją pracą i zaangażowaniem zachęcają uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej, rozwijania swoich umiejętności ruchowych oraz zainteresowań sportowych.
Następny rok też będzie rokiem Szkoły w Ruchu, ponieważ staramy się w miarę naszych możliwości robić wszystko, aby ruch zajmował ważne miejsce w życiu dziecka, a podejmowanie różnorodnych działań na rzecz aktywności fizycznej jest nie tylko naszym obowiązkiem, ale również pasją. Jesteśmy dumni z  sukcesów sportowych naszych uczniów. Cenimy je sobie, ponieważ są efektem uzdolnień, ale także ciężkiej i wytrwałej pracy. Dają nam one dużo satysfakcji. Ale o sensie naszej pracy stanowi też radość dziecka z najmniejszych dokonań i postępów, pokonania barier, które wydawały się nie do pokonania, przełamywania swoich obaw i lęków.
Tak niewiele trzeba, żeby pokochać ruch, wystarczy pozytywne nastawienie i odrobina chęci. Życzę tego wszystkim, trzeba tylko spróbować, bo być może jeszcze tego nie wiemy!

Jadwiga Mazurczyk

Więcej o naszych działaniach w ramach Roku szkoły w ruchu przeczytacie tutaj