„Moja ulubiona postać z bajki” – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

10 czerwca wszystkie dzieci zebrały się wspólnie na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Moja ulubiona postać z bajki”. Wszystkie prace były ciekawe, oryginalne, niejednokrotnie bardzo pracochłonne, a co najważniejsze – piękne i kolorowe. Można było zobaczyć przeróżne techniki plastyczne od rysunku kredkami, malowania farbami, po prace przestrzenne z różnorodnego materiału: pacynki, sylwety na patyczkach, prace z plasteliny, z zakrętek po butelkach. Bardzo dziękujemy za tak interesujące prace i zapraszamy od września do udziału w zaplanowanych konkursach przedszkolnych. Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

Wyprawka szkolna

Informujemy, że w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom można  skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

Pomoc dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w klasach II, III i VI z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza 539,00 zł netto na osobę.

Dla uczniów klas II i III kwota kwota dofinansowania – 225 zł                       dla uczniów klas VI – 325 zł

Dofinansowanie może nastąpić po złożeniu wniosków wraz ze stosownymi załącznikami oraz dowodem zakupów podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon).

Dofinansowanie  dotyczy również uczniów przekraczających w/w kryterium dochodowe w przypadkach określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Do wniosku należy wówczas dołączyć uzasadnienie.

Pomoc w formie dofinansowania do podręczników przysługuje również uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Wnioski oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków – 05.09.2014 r.