Informacje dla rodziców dzieci z naszego przedszkola

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały od 1 września 2014 r. do PP 17 w ZSP w Piasku proszeni są o podpisywanie umów cywilno – prawnych od 2 do 13 czerwca w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00. Prosimy o zabranie dowodu osobistego.

Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie wakacyjnym proszeni są do zapisania dziecka w przedszkolu, do którego będzie dziecko chodziło w lipcu lub sierpniu. Zapisów w wybranych przedszkolach należy dokonać do 18 czerwca b. r. W przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczało, należy pobrać kartę zgłoszenia i dokonać opłatę na konto powyższego przedszkola

Przedszkole w Piasku w bieżącym roku czynne będzie od 1 – 11 lipca ze względu na prace remontowe.

Karta zgłoszenia lipiec’14

Wykaz przedszkoli pracujących w okresie wakacyjnym

J. Rudka