Sprawdzian szóstoklasistów

Dzisiaj, 1 kwietnia 44 uczniów klas szóstych przystąpiło o godzinie 9.00           do ogólnopolskiego sprawdzianu uczniów klas szóstych.

Życzymy naszym uczniom powodzenia!