Apel Rady Rodziców

W imieniu rodziców dzieci, które już uczęszczają bądź będą uczęszczały do naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego chcemy wystosować do Burmistrza Pszczyny pismo z prośbą o rozbudowę naszej szkoły. Zwracamy w nim uwagę przede wszystkim na brak miejsca w przedszkolu dla naszych dzieci jak i kłopoty lokalowe szkoły. Zależy nam by pod petycją podpisała się jak największa liczba osób. Pismo jest do wglądu w Sekretariacie szkoły, u nauczycieli przedszkolnych jak również będzie można się z nim zapoznać na dzisiejszym zebraniu szkolnym. Aby złożyć podpis wystarczy znać swój nr PESEL.

Z poważaniem,

Przewodnicząca RR – Agnieszka Gniełka-Helios