Konkursy plastyczne o Janie Pawle II

Zapraszamy wszystkich uczniów  do udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – Droga do świętości”

CELE KONKURSU:

– Uczczenie wydarzenia kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

– Prezentowanie postaci Papieża jako najwyższego autorytetu moralnego współczesnego świata

– Poznanie życia i działalności Ojca Świętego

– poznanie wydarzeń związanych z Jego pontyfikatem

– Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej

– Rozwijanie zdolności manualnych

REGULAMIN KONKURSU:

UCZNIOWIE KLAS I-III

Wykonują pracę plastyczną na kartce z brystolu -( format A 4 lub A 3) z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,

UCZNIOWIE KLAS IV – VI

Wykonują album w dowolnym formacie, prezentują różne techniki plastyczne.

Albumy mogą być wykonane w grupach kilkuosobowych

Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

Termin składania prac do 15 kwietnia u p. B. Pyclik i p. J. Kukli

Prace powinny być czytelnie opisane: imię, nazwisko, klasa