Rekrutacja do Publicznego Gimnazjum nr 3 w Pszczynie

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie podaje do publicznej wiadomości warunki i tryb rekrutacji w roku szkol.2014/2015 do Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

Warunki i tryb w załączniku kliknij