Kodeks TIK 2.0

Przypominam Kodeks TIK, który był omawiany na Targach TIK

 1. Wykorzystujemy TIK na wszystkich przedmiotach.
 2. Podajemy źródła, z których korzystamy odrabiając np. zadania domowe.
 3. Udostępniamy filmy i zdjęcia za zgodą osób tam występujących.
 4. Uczymy się wszyscy obsługiwać urządzenia wykorzystujące TIK – nauczyciele i uczniowie.
 5. Nie spotykamy się z nieznajomymi z Internetu.
 6. Nie dzwonimy na numery alarmowe bez potrzeby.
 7. Nie kopiujemy plików bez pozwolenia danego autora.
 8. Nie podpisujemy cudzych prac swoim imieniem i nazwiskiem.
 9. Jesteśmy ostrożni przy poznawaniu osób przez Internet.
 10. Nie podajemy swoich danych osobowych.
 11. Pomagamy dziadkom w obsłudze programów i w korzystaniu z portali internetowych.
 12. Nie korzystamy w szkole z komórek bez zezwolenia nauczyciela.
 13. Swoje hasło zapamiętujemy tylko na swoim komputerze.