Zawody mini-siatkówki

W dniu 27.02.2014 rok w szkole podstawowej nr 8 w Rudołtowicach odbyły się gminne zawody w mini-siatkówce dziewcząt szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowały następujące uczennice:

-Natalia Palica

-Aleksandra Paliczka

-Monika Goldman

-Julia Malcher

-Weronika Kubacka

-Zofia Kłapyta

-Karolina Śleziona

-Bogumiła Podoba

W zawodach wzięło udział 7 drużyn dziewcząt ze szkół w: Jankowicach, Rudołtowicach, Łące, Czarkowie, SP 3- Stara Wieś, Ćwiklicach i Piasku.  Po kilku zaciętych meczach nasza drużyna zajęła 2 miejsce uzyskując awans na zawody powiatowe. Do zawodów dziewczęta przygotowała Pani Ela Sobiech.

DSC_0805

Zapisy do klasy I

Szanowni Rodzice dzieci sześcioletnich i siedmioletnich!

Od 1 września 2014 r. do klasy pierwszej przyjmowane będą dzieci 7 – letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6 – letnie (rocznik 2008) urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Spełnienie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców/ prawnych opiekunów.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,  przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej (jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) .

Od 1 do 15 marca w sekretariacie szkoły wydawane będą i przyjmowane zgłoszenia do szkoły dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły –  dla dzieci nie zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Wszystkie informacje, formularze, regulamin rekrutacji można pobrać ze strony internetowej zespołu kliknij lub w sekretariacie zespołu.

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci, które będą uczniami klasy pierwszej na spotkanie w poniedziałek 3 marca o godzinie 17.30. Spotkanie odbędzie się w stołówce szkolnej.

Dyrekcja ZSP w Piasku