Barbórka w „Kaniówce”

HPIM4449Od wieków Śląsk związany jest z górnictwem. Górnictwo rud, szczególnie ołowiu, cynku, srebra i żelaza, sięga na Górnym Śląsku wczesnego średniowiecza. W połowie XVIII wieku zaczęło rozwijać się wydobycie węgla kamiennego.

Praca na kopalni jest bardzo niebezpieczna, dlatego górnicy świętują dnia 4 grudnia, w dniu św. Barbary, która jest patronką i opiekunką pracujących w trudnych warunkach górników.

3 grudnia 2013 roku w Ośrodku Kultury „Kaniówka” uczniowie klas I a i II a spotkali się z panem Marianem Marekwią, górnikiem, który całe swe życie zawodowe związał z pracą w kopalni. Pan Marian wspaniale opowiedział nam o ciężkiej pracy przy wydobyciu węgla, o mundurze górniczym, rodzajach pióropuszy, symbolach górniczych i śląskich tradycjach.

HPIM4445Pani Helena Fuchs, zaprezentowała się w „starym, śląskim łobleczyniu”, czyli w ciemnej „kiecce” z kolorową „zopaską” i w „jakli”. Na głowie miała piękny czepiec. Uczyła nas „godać” po śląsku, wspaniale opowiadała, śpiewała piękne pieśni i oprowadzała po Izbie Tradycji.

Bardzo dziękujemy za wartościową lekcję o historii naszej małej ojczyzny -

Uczniowie klasy I a i II a z wychowawczyniami