Magazyn Aktywnych Nauczycieli

Z pewnością  tytuł Magazyn Aktywnego Nauczyciela czyli w skrócie MAN  jest znany wielu nauczycielom, którzy pracują w szkołach powyżej 10 lat. Był to magazyn w papierowej formie, gdzie nauczyciele mogli publikować swoje artykuły, scenariusze, pomoce, gdzie mogli się dzielić się swoją wiedzą. Teraz idzie nowe czyli….

EMAN_logo_z_kolorProjekt jest w trakcie realizacji. Powstaje w ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” Zachęcamy do współpracy nauczycieli.

Możesz zacząć współtworzenie e -MANA już dziś…