Plac zabaw

Od listopada przedszkolacy i uczniowie mogą korzystać z placu zabaw, który powstał dzięki staraniom Gminy Pszczyna o dofinansowanie inwestycji w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

Z obiektu mogą korzystać dzieci pod opieką dorosłych, jeśli nie odbywają się w tym czasie zajęcia szkolne lub przedszkolne.

Wszyscy zobligowani są do przestrzegania regulamin placu zabaw

Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”