Pamiętajmy o podwórkach!

IMG_8258Zabawy podwórkowe zainteresowały dziewczynki z klas piątych i tak powstał projekt edukacyjny związany z tym tematem. Korzystając z różnych źródeł (Internet, książki, wywiady z różnymi ludźmi) uczennice samodzielnie zbierały informacje i zdobywały wiedzę o zabawach, w które kiedyś się bawiono, lecz niestety poszły one w zapomnienie. Myślę, że te poszukiwania dostarczyły im wielu pięknych przeżyć związanych ze współpracą z koleżankami, wspomnieniami ze swoimi bliskimi oraz pokazaniem efektów swojej pracy innym. Czytaj dalej