Napisz własną bajkę

plakat(1)Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” zaprasza wszystkich, zamieszkujących obszar LSR, młodych pasjonatów pisarstwa zarówno prozy jak i poezji, do nadsyłania w terminie 1 lipca do 29 listopada, swoich prac promujących obszar działania lokalnej grupy. Więcej tutaj