Wyprawka szkolna – zapraszamy rodziców do skorzystania z programu

 

Rodzice uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynają klasę I – III i V mogą ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Informacje nt w/w programu można uzyskać u pedagoga szkolnego i w sekretariacie ZSP oraz na stronie internetowej MEN i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub  tutaj: Wniosek – wyprawka szkolna 2013

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach lub oświadczenie o zarobkach, które można pobrać tutaj: zaświadczenieOŚWIADCZENIE – art. 233 K.K

Informacja – wyprawka