WIOSENNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

DNIA 12 KWIETNIA 2013 R.  O GODZ. 14.00 NA SALI GIMNASTYCZNEJ ODBĘDZIE SIĘ WIOSENNY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA CHŁOPCÓW Z KL. IV – VI.

ZGŁOSZENIA 4 – OSOBOWYCH  DRUŻYN + ZAWODNIK  REZERWOWY PRZYJMOWANE BĘDĄ W  GABINIECIE WF. DO 11 KWIETNIA.

WSZYSTKIE DRUŻYNY PROSI SIĘ O WYBRANIE CIEKAWEJ NAZWY I WYSTĄPIENIE, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, W JEDNAKOWYCH STROJACH.