Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014

Zapisy dzieci do przedszkola w Piasku odbywać sie będą od dnia 15 lutego do 15 marca 2013 r.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej zespołu.

Wypełnione Karty zgłoszenia dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły       do dnia 15 marca 2013 r. do godziny 15.00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkola.

Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola także podlegają procedurze rekrutacji.

Dokumenty do pobrania:

KARTA zgłoszenia dziecka do przedszkola

REGULAMIN rekrutacji dzieci do przedszkola 2013/2014

UMOWA CYWILNO-PRAWNA 2013/2014