Konkursy, konkursy…

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w:

  • Konkursie na KALENDARZ ADWENTOWY

Zadaniem uczestników jest wykonanie kalendarza adwentowego dowolną techniką.

  • Konkursie na zakładkę „RAZEM LEPIEJ”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę nigdy wcześniej nie publikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów.

  • Konkursie plastycznym „PRZYLECIAŁY ANIOŁY”

Zadaniem uczestników jest wykonanie anioła dowolną techniką plastyczną. Prace mogą być przestrzenne lub płaskie bez wykorzystania gotowych elementów.

Więcej informacji w zakładce Konkursy Smile