Wyprawka szkolna 2012

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
Pomoc dotyczy uczniów klas I, II, III i IV. Dla uczniów klas I kryterium dochodowe w rodzinie wynosi 504,00 zł, a klas II,III i IV 351 zł netto na osobę.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji a przekracza w/w kryterium dochodowe również może ubiegać się o pomoc.
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa z dniem 10 września 2012r.