Wyprawka szkolna 2012

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w postaci dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.
Pomoc dotyczy uczniów klas I, II, III i IV. Dla uczniów klas I kryterium dochodowe w rodzinie wynosi 504,00 zł, a klas II,III i IV 351 zł netto na osobę.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji a przekracza w/w kryterium dochodowe również może ubiegać się o pomoc.
Wnioski można pobrać w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Termin składania wniosków upływa z dniem 10 września 2012r.

Ogłoszenie przedszkolne

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązywać będą następujące karty pracy:

– dla dzieci 3,4 letnich: A ja rosnę i rosnę.Czterolatek (cały pakiet) wyd. MAC- wersja podstawowa

– dla dzieci 5,6 letnich: Nowe Nasze Przedszkole. Roczne przygotowanie przedszkolne (cały pakiet) wyd. MAC- wersja podstawowa

Podpisane karty pracy prosimy przynieść 03.09.2012r. do wychowawcy grupy. Kwestia wyprawki przedszkolnej zostanie omówiona na ogólnym zebraniu dla rodziców 30.08.2012r. (czwartek) o godz. 18.00.