Nasza jałmużna wielkopostna

W Wielkim Poście szczególnie intensywnie podejmujemy uczynki pokutne: modlitwę, post oraz jałmużnę. Czyny te podejmujemy wobec Boga, bliźniego i wobec siebie.

W modlitwie zwracamy się do Boga, by Go przepraszać za swoją niewierność, wyrazić Mu swoją miłość i naprawić zerwaną przyjaźń. Post oznacza wyrzeczenie, powstrzymywanie się. Oczywiście, zawsze trzeba się powstrzymywać od zła. Post zaś jako uczynek pokutny dotyczy zasadniczo powstrzymywania się od rzeczy skądinąd dozwolonych i dobrych. Czynimy to dla okazania Panu Bogu naszej miłości i chęci poprawiania naszego sposobu życia. Dlatego też czyniliśmy różne postanowienia np. rezygnowaliśmy z komputera, telewizji, nadmiernej hałaśliwości, słodyczy, pokarmów, itd.

Jałmużna oznacza dzielenie się z innymi. Ilekroć bowiem wyrzekniemy się czegoś, mamy czym podzielić się z innymi. Dzielić się zaś możemy własnymi umiejętnościami, wiedzą, zdolnościami, zaoszczędzonym czasem, itd. Oczywiście, powinniśmy także dzielić się z potrzebującymi naszymi dobrami materialnymi.

Przy dawaniu jałmużny nie jest bowiem ważne tylko to, ile damy drugiemu człowiekowi w wymiarze czysto materialnym. Powinniśmy dać to wszystko, na co nas stać, ale jest sprawą istotną, żeby nasz dar był darem płynącym z głębi serca, żeby był darem miłości.

Tak rozumiejąc jałmużnę, zbieraliśmy ją dla absolwenta naszej szkoły, Dawida Szczotki.

Czytaj dalej

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej już za nami

3 kwietnia odbył się sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej.

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Każdego roku taki sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie. Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Sprawdzian trwał 60 minut. Uczniowie mogli w nim uzyskać maksymalnie 40 punktów.

W bieżącym roku szkolnym do sprawdzianu przystąpiło 41 uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku, w tym 19 dziewcząt oraz 22 chłopców.

A tak wyglądały ostatnie chwile przed sprawdzianem: