Szczęść Boże!

2 grudnia 2011 r. gościliśmy w przedszkolu przedstawiciela zawodu górniczego. Naszych przedszkolaków odwiedził Pan Krzysztof Reclik. Opowiadał o ciężkiej pracy górników oraz niebezpieczeństwach czyhających na nich pod ziemią. Przybliżył dzieciom sylwetkę patronki górników- Św. Barbary. Wspomniał także o skarbniku, którego także możemy spotkać pod ziemią. Nasz gość chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez dzieci.

Dzieci chcąc podziękować za ciężką pracę przedstawiły program artystyczny, którego tematem było święto górnicze. Po występie przedszkolaki wręczyły Panu Krzysztofowi laurki oraz upominki.

Mamy nadzieje, że w przyszłym roku znów będziemy mogli gościć Pana Krzysztofa i na tę wizytę już teraz bardzo serdecznie zapraszamy.