XVII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej

20 października odbył się szkolny etap XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej z Ewangelii według św. Łukasza „ Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi”(Łk2,52)

W szkolnym etapie tego konkursu:

  1. miejsce zajęła Danuta Walasik z klasy V B
  2. miejsce zajęła Dominika Jaworska z klasy V B
  3. miejsce zajął Mateusz Uliasz z klasy V A

Życzymy im powodzenia w dalszym etapie tego konkursu!

Barbara Pyclik