Uroczyste Pasowanie Pierwszoklasistów

Za nami kolejne szkolne wydarzenie. Zgodnie z tradycją naszej szkoły, pierwszoklasiści przyjmowani są do społeczności uczniowskiej w sposób podniosły i uroczysty. Klasy pierwsze wraz z wychowawczyniami – panią Kariną Głowacką-Bieszczad oraz Beatą Skrzypiec – od początku roku szkolnego przygotowywały się do pasowania na ucznia i opracowały specjalny program artystyczny.

To właśnie dziś pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku. W obecności rodziców złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów przez Dyrektora Szkoły Jolantę Rudkę.

Wszyscy obecni jednogłośnie uznali, że nasi pierwszoklasiści zasłużyli na miano UCZNIÓW, ponieważ swoją postawą oraz umiejętnościami i talentami artystycznymi dowiedli, że już wiele potrafią i są gotowi do sprostania wyzwaniom stawianym im u progu edukacji szkolnej.

Na potwierdzenie tego faktu pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

Dnia 25 października 2011 roku w poczet uczniów przyjęto:

51 pierwszoklasistów – 28 dziewczynek oraz 23 chłopców, 40 siedmiolatków oraz 11 sześciolatków.

Zobacz fotogalerię!