Pamiętamy o zmarłych

Miesiąc listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych z naszych rodzin i tych, którzy polegli w czasie walk o wolność naszej ojczyzny. Przedszkolacy i uczniowie w tym czasie odwiedzili cmentarz, zapalając znicze na grobach.