Nauka języka angielskiego w klasach młodszych

Uwrażliwianie na język obcy w wieku wczesnoszkolnym to przede wszystkim edukacja słuchowa – zapoznanie dzieci z obcymi dźwiękami, rytmem języka, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu. Ale też zdobywanie innych umiejętności takich jak mówienie, czytanie, pisanie.

Dziecko na etapie nauki przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie potrafi uczyć się kognitywnie. Dzieci przyswajają język bez analizowania jego systemu gramatycznego, odrzucają formalne podejście do przyswajania języka. Uczą się najlepiej poprzez zabawę, śpiew, ruch, poprzez nadanie nauce kontekstu. Dlatego ważne jest aby nauka języka obcego odbywała się w sposób naturalny tzn. w sytuacjach bliskich dziecku np. poprzez wprowadzanie tematów bliskich dziecku.

Tradycyjne podejście do nauki mówi „uczyć się aby zastosować”. Natomiast metodyka pracy z dziećmi powinna kierować się podejściem „zastosować aby się uczyć”.

Nauka słownictwa odbywa się poprzez zrozumienie ze słuchu, właściwe odczytanie pomocy wizualnych, poprzez dialog, kojarzenie pisowni z ilustracją słowa, czytanie.

Bardzo ważnym elementem w pracy z dziećmi jest wprowadzanie takich ćwiczeń, które zainteresują dzieci , spowodują aktywny udział w zabawie i wzbudzą ich zaufanie.

Ważne jest zacząć lekcje w sposób pozytywny , zachęcić dzieci do pracy np.prostą piosenką. Można także uaktywnić całą klasę stosując wszystkim znaną metodę Total Physical Response. Dzieci czują się wtedy bezpiecznie ponieważ wszystkie biorą udział w zabawie. Jest to świetne ćwiczenie na powtórzenie tzw. activity words. Nauczyciel powinien początkowo pokazywać poprzez mimikę poszczególne słowa. Później jednak nauczyciel wydaje tylko polecenia. W ten sposób może zorientować się jak dzieci przyswajają słownictwo a także zmusza ich do większych wyzwań.

Warto również wprowadzić od czasu do czasu ćwiczenia i zadania nastawione na rozwój myślenia lateralnego u dzieci. Takie aktywności promują kreatywne myślenie oraz pozwalają uczniom wyjść poza utarte standardy i otwierają nowe perspektywy.

Autor – Świerzy Jolanta

(powyższy artykuł jest częścią teoretyczną warsztatów prowadzonych przez autorkę na konferencji: „Nauczanie języków obcych w wieku wczesnoszkolnym” w Wyższej Szkole Lingwistycznej.)