COMENIUS – 2 Week Course for European Teachers of English at Primary Level

p7030045Chciałabym podzielić się doświadczeniem i wrażeniami z wyjazdu do Cardiff w Walii, który odbyłam podczas ostatnich wakacji jak również zachęcić innych nauczycieli do skorzystania z tej formy pogłębienia doświadczeń zawodowych. Wyjazd został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja ta wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce poprzez koordynację programów Unii Europejskiej takich jak Comenius – „Uczenie się przez całe życie”. Celem tego programu jest rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienie ich wartości.

Ponieważ jestem nauczycielem języka angielskiego, wybrałam Walię jako miejsce 2-tygodniowego kursu. Brali w nim także udział nauczyciele z Turcji, Rumunii, Bułgarii i Hiszpanii. Mieszkaliśmy u rodzin walijskich. Dzięki rozmowom z gospodarzami miałam możliwość doskonalić swój język angielski.

p7080161W pierwszym tygodniu braliśmy udział w warsztatach dotyczących nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej. Kurs obejmował niezwykle ciekawe szkolenie nt. metod pracy z małymi dziećmi m.in. wprowadzanie słownictwa, struktur gramatycznych, inscenizacje krótkich historii, czytanie bajek z wykorzystaniem role plays, krótki zarys portfolia językowego. Była to praca w grupie lub w małych grupach roboczych.

p7080126Zapoznaliśmy się również z pracą w jednej ze szkół w Cardiff. Dyrektor tej szkoły przedstawił nam pracę w jego szkole, w tym m.in. kluczowe cele pedagogiczne oraz metody pracy z małymi dziećmi. Uczestniczyliśmy także w wykładzie nt. edukacji w szkole podstawowej w Anglii i Walii. Przybliżyło mi to istotne elementy organizacji szkolnictwa w tych krajach takie jak współpraca szkoły z rodzicami i innymi organizacjami wspierającymi szkołę; system podziału na szkołę podstawową, gimnazjum,liceum, szkoły zawodowe; organizacja pracy wewnątrz szkoły podstawowej; programy nauczania; dofinansowanie szkół; specyfika szkoły państwowej i prywatnej. Ponadto, mieliśmy możliwość odwiedzenia dwóch szkół podstawowych. Było to bardzo interesujące doświadczenie.

p7020039Podczas tej wizyty uczestniczyłam w zajęciach języka angielskiego, pogadance o tematyce religijnej a także w bardzo barwnych prezentacjach nt. różnych krajów świata takich jak Holandia, Słowacja, Indie czy Bangladesz. Miałam okazję porozmawiać z dyrektorem, wymienić z nim poglądy oraz uzyskać odpowiedzi na interesujące mnie kwestie. Dyrektor był naszym przewodnikiem w szkole i objaśniał nam funkcjonowanie jego placówki. Mieliśmy także możliwość porozmawiać z emerytowanym nauczycielem o aspektach życia dzieci w Walii i Anglii. Była to niezwykle interesująca dyskusja, w której poruszone zostały tematy rodziny i jej problemów, a także zmieniających się warunków i stylu życia oraz wpływu tych czynników na życie dzieci i młodzieży. Porównywaliśmy także modele wychowywania dzieci w różnych krajach, z których pochodzili uczestnicy kursu.

p7070106Kurs nie miał jednak tylko charakteru szkoleniowego. Drugi tydzień poświęcony był kulturze walijskiej oraz zapoznaniu się z ciekawymi miejscami turystycznymi tego kraju. Zwiedziliśmy budynek Parlamentu Walijskiego i odbyliśmy wycieczkę do tzw. open museum, które przedstawiało życie wsi walijskiej w XIX wieku. Zwiedziliśmy również Muzeum Narodowe i Galerię Narodową w Cardiff. Uczestniczyliśmy w interesującym wykładzie dotyczącym Walii prowadzonym przez lokalnego pasjonata archeologii. p70300631Zorganizowano także dwie dodatkowe wycieczki, dzięki którym poznałam bogactwa naturalne Walii oraz dziedzictwo kulturalne, historyczne i gospodarcze tego kraju. Pierwsza z nich była wycieczką do przepięknego parku krajobrazowego Brecon Beacon National Park oraz do zamków Caerphilly Castle i Red Castle gdzie przewodniczka przybliżyła nam część historii Walii. Celem drugiej wycieczki było Swansea i przylądek Gower. Zwiedziliśmy muzeum kopalni węgla oraz ciekawie zaprezentowaną wystawę dotyczącą życia walijskiego poety Thomasa Dylana. Później mieliśmy okazję podziwiać wybrzeże Gower Peninsula.

Przygotowanie się do wyjazdu w ramach programu Comenius jest długie, ale z pewnością warte wysiłku. Nagrodą jest wyjazd do miejsca, które nas interesuje oraz poznanie wspaniałych ludzi, od których możemy nauczyć się innej organizacji pracy, odmiennego sposobu myślenia i tolerancji.

Jolanta Świerzy