Kończą się wakacje…

Kończą się wakacje, w przedszkolu i szkole poświęcono ten czas na drobne remonty. Teraz obie placówki, podobnie jak uczniowie i ich rodzice, przygotowują się do nowego roku szkolnego.

Rozpoczęcie nowego roku odbędzie się w środę 1 września, w sali gimnastycznej szkoły o godzinie 9.00. Pierwszoklasistów zapraszamy z rodzicami i nieodłącznymi tytami. Wcześniej o godz. 8.00 zainaugurowany zostanie nowy rok mszą św. w naszym kościele. Rodzice uczniów klas pierwszych z wychowawcami spotkają się po akademii. Natomiast zebranie rodziców dzieci przyjętych do przedszkola odbędzie się w sali gimnastycznej o godz. 18.00. także 1 września. Przedszkole czynne będzie od 1 września od godz. 6.00 do 16.30, natomiast świetlica szkolna od 7.00 do 16.00.

Rodzice mogą skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkoły podstawowej i II gimnazjum, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto na osobę. Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków został ustalony Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny do dnia 17.09.2010 r.

O stypendium szkolne na rok szk. 2010/2011 mogą się ubiegać rodzice uczniów/słuchaczy/wychowanków, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota 351 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2010 r. (kolegia do 15 października 2010r.) w siedzibie Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4. Wnioski na stypendium można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, tam również znajdują się szczegółowe informacje dotyczące w/w pomocy materialnej.