Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Rozpoczęły się zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski projekt edukacyjny mający na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

Dla śląskich małych studentów zajęcia będą się odbywać wf Katowicach na Akademii Ekonomicznej. Zapisy trwają do 15 września. W pierwszym semestrze dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej (dzieci w wieku 11-13 lat) odbędzie się 6 ciekawych spotkań – wykładów i warsztatów propagujących wiedzę ekonomiczną. Dla najlepszych studentów EUD przewidziane są wartościowe nagrody, w tym markowy notebook. Więcej informacji i zapisy na stronie www.uniwersytet-dzieciecy.pl