VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

15 kwietnia 2008 r. laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I – III wzięli udział w VII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas pierwszych, II grupa – uczniowie klas drugich i trzecich.

Komisja powołana przez organizatora oceniała: dobór repertuaru, poprawność wymowy, interpretację utworu (gest, ruch sceniczny), ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej wzięło udział 13 dzieci. W tej grupie naszą szkołę reprezentowała Iga Kania z klasy I b, która recytowała wiersz Hanny Łochockiej „Rak – czupirak i rybka złośnica”. Iga zajęła I miejsce.

Iga

W II grupie wiekowej wzięło udział 29 dzieci. Wśród nich byli Michał Ryba z klasy II b, który recytował wiersz Jana Brzechwy „Orzech” oraz Martyna Pająk z klasy III a, która recytowała wiersz Karola Szpalskiego i Mariana Załuckiego „O Felku, który nigdy nie kładł niczego na swoje miejsce”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

dyplomy :)

Agnieszka Tużnik