Podziękowanie za 1%

W imieniu całej Społeczności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku chciałabym podziękować wszystkim rodzicom i przyjaciołom naszego przedszkola i szkoły, którzy zechcieli wpłacić na nasze konto przy Stowarzyszeniu Omnibus 1% ze swojego podatku dochodowego.

Dzięki Państwa wpłatom na naszym koncie znajduje się 2 747,64 zł. Pieniądze planujemy przeznaczyć na doposażenie sali języka angielskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki tego języka.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc i mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa przychylność w przyszłym roku.

Jolanta Rudka