Książka przyjacielem człowieka

Dnia 16. 05. 07r. została zorganizowana impreza środowiskowa przygotowana przez Publiczną Bibliotekę w Piasku oraz Przedszkole. mpreza ta odbyła się z udziałem dyrektora ZSP w Piasku, zaproszonych gości, rodziców naszych przedszkolaków oraz dzieci. Spotkanie to odbyło się pod hasłem „Książka przyjacielem człowieka”.

Na samym początku zebranych przywitała pani z biblioteki. Następnie dzieci wystąpiły z programem artystycznym. Recytowały wiersze polskich autorów, śpiewały piosenki. Póżniej nastąpiła część wypełniona konkursami, które miały na celu wykazanie znajomości przez dzieci literatury. Na koniec dzieci złożyły uroczystą przysięgę oraz zostały pasowane na czytelników.

Alina Bałuch

Książka przyjacielem człowiekaKsiążka przyjacielem człowieka2Książka przyjacielem człowieka3Książka przyjacielem człowieka4