VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

26 kwietnia 2007 r. laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas I – III wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 14 w Wiśle Wielkiej.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas pierwszych, II grupa – uczniowie klas drugich i trzecich.
Komisja powołana przez organizatora oceniała: dobór repertuaru, poprawność wymowy, interpretację utworu (gest, ruch sceniczny), ogólny wyraz artystyczny.

W I grupie wiekowej wzięło udział 12 dzieci. W tej grupie naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Janosz z klasy I a, która recytowała wiersz Jana Brzechwy „Jajko” oraz Michał Ryba z klasy I b, który recytował wiersz Jana Brzechwy „Kwoka”. Michał zajął w konkursie III miejsce.

W II grupie wiekowej wzięło udział 22 dzieci. Wśród nich była Agnieszka Żurek z klasy II b, która recytowała wiersz Konstantego Idefonsa Gałczyńskiego „Strasna zaba”. Podczas konkursu mogliśmy także zobaczyc program artystyczny przygotowany przez uczniów klas starszych ze szkoły w Wiśle Wielkiej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Agnieszka Tużnik

miedzyszkolny konkurs recytatorski