Międzyklasowy konkurs wiedzy przyrodniczej dla klasy III

30 listopada 2006 r. odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej dla klas trzecich. Do celów konkursu należało: utrwalenie wiedzy przyrodniczej zdobytej na lekcjach i na wycieczkach m. in. w Wygiełzowie oraz w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Pszczyńskie Żubry” w Jankowicach, zachęcenie uczniów poprzez konkurs do poszerzania wiedzy przyrodniczej, rozwijanie zdrowej rywalizacji, umożliwienie dzieciom wykazania się wiedzą przyrodniczą i zdobycia sukcesu.

W konkursie brały udział osoby, które zdobyły najlepsze wyniki podczas eliminacji przeprowadzonych w klasach. Eliminacje pomyślnie przeszło 22 uczniów klas III a i III b. Konkurs odbył się w trzech etapach. I etap składał się z następujących rund:

  • Wybierz prawidłową odpowiedź.
  • Prawda czy fałsz?
  • Jaka to roślina?

Do drugiego etapu przeszli uczniowie, którzy w pierwszym etapie zdobyli największą ilość punktów. Etap II zawierał następujące rundy:

  • Co zapamiętałem z wycieczki?
  • Rozwiąż krzyżówkę.

Ostatni etap składał się z rundy dwóch trudnych pytań.
Zwycięzcami zostali uczniowie klasy III a.

  1. miejsce zajął Wojtek Janosz
  2. miejsce zajął Gregorz Bolek
  3. miejsce zajęla Laura Konieczny

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody.

Agnieszka Tużnik, Anna Granatyr